Epidemi dan peramalan penyakit merupakan mata kuliah lanjutan S2 dariĀ  Epidemiologi pada strata S1