Agenda Perkuliahan Mata Kuliah Sejarah Arsitektur Semester Genap 2019/2020


Minggu 8 (1 April 2020)          Brief Tugas dan diskusi format perkuliahan

 

Minggu 9 (8 April 2020)          Cerdas Cermat 1

 

Minggu 10 (15 April 2020)      Cerdas Cermat 2

 

Minggu 11 (22 April 2020)      Cerdas Cermat 3

 

Minggu 12 (29 April 2020)      Cerdas Cermat 4

 

Minggu 13 (1 Mei 2020)         Cerdas Cermat 5

 

Minggu 14 (1 Mei 2020)         Pengumpulan Mind Map dan Brief UAS